Hej och välkommen som medlem i Alvikstorpets Vänförening!

Vi är en ideell och opolitisk förening med ca 200 medlemmar som driver utställningslokalen Galleraget (ligger 10m från Alvikstorpet) samt stöttar Alvikstorpets konstverksamhet.

Du är nu med och gör det möjligt för konstnärer, etablerade eller nya, att ställa ut sina konstverk i Galleraget. All slags konst är välkommen.

Inför och under varje säsong så har vi urvalsmöten angående vilka konstnärer som ska få visa upp sina alster. Urvalet görs av styrelsen för vänföreningen. Om ni är intresserad att vara med i styrelsen, ge förslag eller har frågor så sänd email till galleraget@alvikstorpet.se

På denna medlemssida kommer ni att kunna ta del av nyheter om Galleraget och Alvikstorpet, medlemserbjudanden, få tillgång till föreningsdokument och protokoll från möten. Ta del av motioner och planer för verksamheten – som vi gärna tar emot synpunkter på!

Varmt välkomna!

Styrelsen för Alvikstorpets Vänförening

Nästa årsmöte blir 28 maj 2020 kl 19.00. Mat och dryck till självkostnadspris serveras fr kl 18.15

Kallelse, Dagordning, verksamhetsbeskrivning mm, läggs upp på denna sidan senast 9 mars. Förslag och frågor, motioner, är välkomna och ska ha inkommit 3 veckor innan mötet, 7 maj, till galleraget@alvikstorpet.se

ÅRSMÖTE 2019 för 2018:

Hölls torsdag  16 maj 2019. Det serverades mat o dryck kl 18.30 till subventionerat pris 100:-, mötet startade kl 19.00. 21 medlemmar var på plats. Traditionsenligt så avslutas mötet med uppskattade Konstlotteriet –  25 fina konstverk lottades ut bland medlemmarna. Lottningen sker genom dragning av medlemsnamn, hälften av konstverken lottas först ut bland de medlemmarna som är på Stämman.

Längre ner på denna sidan finns rapporter verksamhetsberättelse mm att läsa el/ochladda hem.

Medlemsförmåner mm:

  • Klippkort för drop-in, reducerat pris.
  • Första tjing på kurser.
  • Rabatt på vissa kurser.

 Nedladdningsbara dokument i kronologisk omvänd ordning:

Verksamhetsplan för 2020
– Bokslut AVF för 2019
– Verksamhetsberättelse för AVF 2019
– Styrelsemöte AVF 28 maj 2019
– Årsmötet 2019 för 2018
– Ankis Stipendiefond – utlysning
– Dagordning Årsmöte Alvikstorpets Vänförening för 2018
– Verksamhetsplan för 2019
– Budget för 2019
Bokslut AVF för 2018
Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsemöte AVF 21 nov-18
Styrelsemöte AVF 20 sept-18
Konstituerande styrelsmöte AVF 29:5-18
Protokoll årsmöte 24 maj 2018
Budget för 2018, AVF
– Verksamhetsplan för 2018
– Bokslut AVF för 2017 m rev.intyg
– Verksamhetsberättelse för 2017
Utställningar Galleraget VT 2018
– Protokoll styrelsemöte 15 nov-17
– Protokoll styrelsemöte 7 sept-17
– Protokoll m bilagor, styrelsemöte 8 juni-17
– Protokoll Stämman 18 maj 2017 för 2016
– Dagordning Årsmöte Alvikstorpets Vänförening 2017
– Protokoll Styrelsemöte 16 febr -17UF
– Budget 2017, Galleraget
– Verksamhetsplan för 2017
– BOKSLUT för 2016 m bilagor
– Revisionsintyg AVF för 2016
– Verksamhetsberättelse för 2016
– Protokoll styrelsem 1 dec 2016
– Protokoll Styrelsemöte 8 sept -16UF
– Protokoll Styrelse+medlmöte 2 juni -16
– Årsmötesprotokoll 2016 för 2015
– Verksamhetsstöd 2016 till Vänföreningen
– Dagordning Årsmöte 14 april 2016
– Verksamhetsberättelse 2015
– Budgetutfall 2015 + budg 2016
– Inkomst Utgiftsbalans 2015
–  Ansökan föreningsbidrag 2016
–  Kursplan VT-16
–  Protokoll Styrelsemöte 19 nov -15UF
–  Protokoll Styrelsemöte 10 sept 2015UF
–  Medborgarförslag ang Galleraget, 2015
–  Protokoll Styrelsemöte 27 april -15
–  Protokoll för årsmöte 2015 inkl bil.
–  Verksamhetsberättelse för 2014
–  Bokslut för 2014
–  Budgetförslag för 2015
–  Kallelse Stämman 2015
–  Bilaga tankar kring utvidgning av Galleraget
–  Protokoll Styrelsemöte 2015-02-19
–  Protokoll från årsmöte 2014-04-10
–  Verksamhetsberättelse för 2013
  Stadgar_2016

 

Från Galleraget

1 Comment

  1. admin
    maj 26, 2014

    Testkommentar från Armin

    Reply

Lämna en kommentar